کارگاه هفتگی آنلاین

کارگاه پرسش و پاسخ

این کارگاه آموزشی تحلیلی مربوط اعضای ورکشاپ هفتگی سازمان شایان بورس بوده و هموطنان می توانند با ثبت نام و پرداخت حق عضویت از این دوره سه ماهه مفید بهره مند گردند. خاطرنشان می شود افراد علاقه مند می توانند روند حضور در کارگاهها را هر سه ماه تمدید نمایند

w2

Membership in the weekly training workshop

This course lasts for three months and is held online every week on Saturdays for one hour.

$100.00